fredag, oktober 31, 2008

Socialnämndens underskott hanteras med nedskärning

Uppsalatidningen lyfter socialnämnden för barns och ungas svåra ekonomiska siutuation. Prognosen pekar på ett underskott om 32 mkr i år. I det förslag till nedskärningar för nästa år som ska behandlas av kommunstyrelsen nästa vecka föreslås att nämnden ska skära 6,1 mkr utifrån fullmäktiges beslut i juni. Resonerar majoriteten så att den som ändå går med underskott kan få ett lite större underskott? Att nämndens ordförande, Anders Aronsson (fp) inte är glad framgår av artikeln; resultatet blir att nämnden inte kan satsa på förebyggande åtgärder i den utsträckning som man vill. Tyvärr riskerar konsekvenserna av en sådan politik att bli att nämndens utgifter ökar ännu mer framöver i takt med att uteblivna förebygganade åtgärder resulterar i fler institutionsplaceringar.
Affärsverksamhet bloggar