måndag, oktober 20, 2008

Fördämningen i EU-frågan brast under kongressen

Mp-Uppsala fick igenom att mp i EU ska driva globalt moratorium mot prospektering efter nya olje-, naturgas- och kolkällor. Det borde vara ett politiskt möjligt beslut att ta i Köpenhamn, och är självklart ett beslut som leder till en utfasning av användningen av fossila bränslen. Men det var inte det enda beslut mp-kongressen tog. Det skippade utträdeskravet medförde att alla fördämningar inom mp i EU-frågan tycktes ha brustit - en lång rad av miljöpartiets hjärtefrågor fördes nu upp till EU-nivå av kongressen. Många blev förvånade över hur jag röstade emot det ena i och för sig sakpolitiskt bra förslaget efter det andra, utan att inse att det var lämpligheten att föra det hela till EU-nivån som jag ifrågasatte. Till sist blev EU-plattformen så motsägelsefull och späckad av nya politikområden till EU att jag (som enda kongressombud) kände mig tvungen att rösta emot den. En bättre hantering för att ta fram en EU-plattform vore att kongressen utsåg en redaktionell grupp som satte samman materialet utifrån principiella kongressbeslut. Ett material där den ena attsatsen inte stämmer med nästa är inte snyggt.
Affärsverksamhet bloggar