måndag, oktober 13, 2008

Kompromiss om skatten i sikte?

Idag fortsätter KSAU:s diskussioner om kommunens krisartade ekonomiska läge. Att tidigare planerad skattesänkning med 20 öre 2010 inte är så sannolik har centerns Lars O Ericsson uttalat ett flertal gånger i media. Och det är förstås klokt; att genomföra panikartade nedskärningar och samtidigt sänka skatten ses nog inte med blida ögon av uppsalaborna. Men varför inte också avstå ifrån att sänka skatten med tio öre 2009? Visserligen har fullmäktige i juni redan fattat ett sådant beslut, men det är fullt möjligt att revidera det beslutet med ett nytt fullmäktigebeslut. Det skulle ge 40 mkr högre skatteintäkter 2009; och därmed minska besparingstrycket väsentligt. Miljöpartiets förslag till skattenivå för 2009 var vid junibeslutet inte bara att avstå från majoritetens sänkning med tio öre, men att istället höja nivån med tio öre. Den linjen kvarstår självfallet, och om fullmäktige är så kloka att man nu går med på mp:s förslag skulle det i stort sett lösa kommunens finansiella kris. Att en borgerlig majoritet skulle höja skatten framstår dock kanske som mindre troligt; men kanske kan en kompromiss där man i alla fall river upp beslutet att sänka sänka skatten vara i sikte?
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Reinfeldts groda: http://www.youtube.com/watch?v=PdvHz4camx8

6:52 em  

Skicka en kommentar

<< Home