fredag, oktober 10, 2008

Varför vill inte majoriteten utnyttja biogaspotentialen?

Miljöpartiets yrkanden om fortsatt satsning på biogas vinner inget gehör hos den borgerlia majoriteten. Uppsala kommun har, utifrån de beslut som togs förra mandatperioden, påbörjat uppförandet av ytterligare en rötkammare för biogasproduktion. Med ytterligare en rötkammare ökar både driftssäkerheten och möjligheten att öka produktionsvolymen. Men den utökade produktionsmöjligheten kan inte utnyttjas till fullo om inte också möjligheten att tanka biogas samtidigt förbättras. Men det struntar majoriteten i! Gamla Uppsala Buss har nått kapacitetstaket för hur många biogasbussar man kan köra, med resultat att de nya bussar som köps blir dieselbussar, när majoriteten nu avslår miljöpartiets yrkanden om att utöka tankkapaciteten blir resultatet därför att inga ytterligare biogasbussar kommer i trafik.
Affärsverksamhet bloggar