tisdag, september 30, 2008

Finanskrisens effekter på Uppsala kommun

Kommuner runt om i världen, också i Sverige, får på grund av finanskrisen se stora placeringar bli värdelösa. Tack vare en strikt placeringspolicy är riskerna att Uppsala kommuns placeringar urholkas små. Men ett annat problem, som knappt diskuterats än, är möjligheterna för kommunen att ta lån framöver. Uppsala - precis som många andra kommuner - står inför stora investeringsbehov. Men i finanskrisens spår är det inte lätt att hitta långivare, särskilt inte till önskad ränta. Utvecklingen på finansmarknaden de kommande veckorna eller månaderna kommer därför att bli avgörande för många av de projekt som diskuteras även i Uppsala framöver.
Affärsverksamhet bloggar

2 Comments:

Blogger Mattias Sjölund said...

Av just denna anledning bör även du ställa dig positiv till olika PPP lösningar av exempelvis spårbunden kollektivtrafik, likt det förslag jag och Faros lagt fram till kommunen.

2:10 em  
Blogger Niclas Malmberg said...

Ja, jag ställer mig positiv till PPP-lösningar!

10:15 fm  

Skicka en kommentar

<< Home