tisdag, september 09, 2008

Miljöbilspool

Positiva saker hände förvisso också vid nämnda arbetsutskott (se nedan), bland annat beslut, med anledning av en miljöpartimotion, om uppdrag till kommunstyrelsen att utreda frågan om miljöbilpoolstjänst. Det är utomordentligt bra att alliansen nu lägger ifrån sig de ideologiska skygglapparna i den här frågan och ser till vad som både är bra för uppsalaborna, både ekonomiskt och miljömässigt. Kommunala miljöbilspooler har funnits i Göteborg och Linköping i cirka två år. Fördelen med miljöbilspoolerna är dels att allmänheten ges tillgång till miljöbilar, men också att det totala bilinnehavet minskar genom att flera personer delar på en bil. Det är alltid smart att dela bil med andra. Dels är det självklart ekonomiskt fördelaktigt när färre bilar behövs, men det motverkar också slentrianmässig onödig bilkörning att ha del i bilpoolsbil i stället för en egen bil. Se vidare hos Radio Uppland.
Affärsverksamhet bloggar