onsdag, augusti 27, 2008

Turerna kring Stabby prästgård fortsätter

När det stod klart att svenska kyrkan ville sälja Stabby prästgård föreslog miljöpartiet att Uppsala kommun skulle köpa prästgården, för att säkra området från överexploatering. Gunnar Hedberg (m) sågade genast det förslaget med fotknölarna, men efter stora protester, bland annat från lokala moderater, gick Liv Hahne (m) ut med ett löfte att kommunen skulle rädda prästgården. Men nu rapporterar Radio Uppland att kommunen inte alls är beredd att köpa gården. I radioinslaget uttalar sig ytterligare en moderat, fastighetsnämndens skicklige ordförande Lars Gunnar Karlsson, och tonar ner innebörden av Hahnes tidigare löfte: "Inte ett löfte att köpa ovillkorligen, utan det här är precis som alla andra affärsuppgörelser. Man lägger en viss värdering i det hela..." Det är förvisso en rimlig utgångspunkt, men efter att moderaterna nu svängt i frågan några gånger törs jag gissa att sista ordet inte är sagt än!
Affärsverksamhet bloggar