tisdag, augusti 19, 2008

Ljumt intresse för vårdnadsbidraget

Den första september införs möjligheten att få vårdnadsbidrag i Uppsala kommun. Men intresset hittills har varit ljumt, enbart cirka 50 familjer har anmält sig för vårdnadsbidrag. För att modellen ska fungera krävs att cirka 600 barn utnyttjar vårdnadsbidrag istället för ordinarie barnomsorg. Den borgerliga majoriteten, med kristdemokraterna i spetsen, har gravt felbedömt barnfamiljernas intresse att utnyttja vårdnadsbidraget. Det knappa intresset för vårdnadsbidraget försätter barnomsorgen i problem; ekonomin räcker inte till barnomsorgsplats till alla. Återigen har den borgerliga majoriteten såldes hafsat genom en reform. Att man vill införa vårdnadsbidrag är en sak. Men det är oansvarigt att inte anslå tillräckliga resurser för reformen, med resultat att barnomsorgen drabbas!
Affärsverksamhet bloggar