måndag, augusti 11, 2008

Glöm inte de små scenerna!

Det intensiva arbetet för att få tillstånd ett flertal nya areonor i Uppsala tycks länge ha skymt sikten för hur mycket glädje det också kan ge att underhålla befintliga anläggningar och scener. Men idag beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott lyckligtvis att uppdra till Fritids- och naturvårdsnämnden och Kulturnämnden att redovisa en plan för hur amfiteatern i Källparken kan renoveras och drivas som evenemangsplats. I början av 2000-talet användes scenen flitigt, bland annat genom den årliga Källparksfestivalen. Men det samlade ansvaret för aktiviteterna på scenen föll mellan stolarna i samband med att kommundelsnämnderna avvecklades 2003. I och med att ytterligare bostäder nu uppförs runt Källparken kommer parken framöver att nyttjas av fler, samtidigt som en möjlighet ges att finansiera en upprustning av scenen genom exploateringsavtal. En upprustning av amfiteatern, inklusive teknik och scengolv, beräknas kosta cirka 3,5 miljoner kronor, vilket måste ställas i relation till de hundratals miljoner kronor som det kostar att bygga nya multiarenor.
Affärsverksamhet bloggar