torsdag, augusti 07, 2008

Den borgerliga majoriteten tar sina egna vallöften med en klackspark

Miljöpartiet rivstartade efter sommaren med att idag presentera en rapport om hur väl alliansen i Uppsala lyckats genomföra sina vallöften. Undersökningen visar att efter halva mandatperioden är resultatet en väldigt låg följsamhet gentemot de vallöften alliansens partier gav inför kommunvalet 2006. Av 49 undersökta vallöften har endast sexton vallöften helt eller delvis genomförts! Vad som präglar alliansens fögderi tycks i stället vara frågor som inte alls, eller i mycket liten utsträckning, torgfördes före valet. Hela 33 vallöften har majoriteten lämnat därhän och av dessa har 12 vallöften direkt brutis. Uppenbarligen har majoriteten tappat styrfart under det andra året vid makten!
Affärsverksamhet bloggar