torsdag, juni 12, 2008

Klok socialdemokratisk strategi synade m:s dubbelspel

Moderaterna i Uppsala har som taktik att i kontroversiella ärenden föra ett dubbelspel, där man dels medverkar till beslut, men samtidig lägger enskila reservationer för att ha ryggen fri. Men att båda vilja äta kakan och ha den kvar straffade sig när det gällde frågan om huruvida Uppsalas ska ansöka om att bli EU:s kulturhuvudstad år 2014. Vid gårdagens kommunstyrelsesammanträde anförde socialdemokraterna att de ställde sig bakom en sådan ansökan enbart under förutsättning att det var politisk enighet kring beslutet. Liv Hahnes yrkande om avslag på ärendet resulterade därför i Karolina Hildning (fp) drev igenom en bordläggning av ärendet - för att skapa möjlighet att laga sprickan inom alliansen. Någon uppgörelse mellan alla partier utom moderaterna synes omöjlig utifrån socialdemokraternas ställningstagande, och bollen ligger därför helt hos (m). Vill de inte att Uppsala ska ansöka om kulturhuvudstad 2014 blir det ingen ansökan och vill det de kan de inte smyga in en brasklapp för egen del. Såväl socialdemokraterna som folkpartiet har i mina ögon hanterat m:s dubbelspel klokt. Vad resultatet blir är däremot osäkert; risken är uppenbar att moderaterna spelat bort Uppsalas chanser att bli kulturhuvudstad!
Affärsverksamhet bloggar