tisdag, juni 10, 2008

Centern röstar mot sina egna förslag

I två dagar har nu kommunfullmäktige diskuterat budget för nästa år. Inte ett enda yrkande från oppositionen bifölls av majoriteten. Att hålla ihop alliansen i alla lägen sågs som viktigare än egna vallöften. Största besvikelsen var centerpartiet som inte gav miljöpartiet stöd vare sig kring ett generellt beslut att inte exploatera fler parker, eller ett särskilt yrkande om att inte bebygga grönområdet i kvarteret Vidar. Det här är ju saker som centerpartiet säger sig stå för - men att rösta så i fullmäktige och hamna på tvärs med övriga borgerliga partier hade man inte kurage nog för. Men nog sved det i Lars O Ericssons samvete att inte kunna rösta enligt partiets löften? Vilken annan förklaring kan finnas till att han fullständigt tappade besinningen i talarstolen efter att jag ställt frågan till honom hur centerpartiet skulle agera i frågan?
Affärsverksamhet bloggar