måndag, juni 02, 2008

Vad är ett större sammanhang?

En liten opinionsundersökning har genomförts bland de som bor nära Ärna, kring deras inställning till lågprisflygetablering på flygplatsen. Omkring 90 procent är negativa. Mattias Sjölund kommenterar detta att det inte är förvånande att de närboende är av den åsikten, men att frågan måste ses i ett större perspektiv... Inte så lite komiskt! Annars är det ju jag som brukar hävda att Uppsala Air inte ser frågan i ett större perspektiv när man blundar för växthuseffekten och till och med för fram att klimatfrågan inte ska beaktas vid tillståndshandläggningen, och att utsläppen av växthusgaser därför inte behöver redovisas. Nej, det är helt klart så att det riktigt stora sammanhanget (växthuseffekten) går hand i hand med närmiljöproblem (buller), och mot detta står Sjölunds önskan om att kunna kränga några aktier.
Affärsverksamhet bloggar

2 Comments:

Blogger Mattias Sjölund said...

Jag tycker inte att en undersökning med 108 deltagare på ett geografiskt område mindre än fyra kvarter kan anses representera Uppsala än mindre regionen, i det hänseendet efterlyser jag set större perspektivet som Provos undersökning med över 1000 personer symboliserar.

När du talar om att Uppsala Air blundar... Har det fortfarande inte gått upp för dig att det inte spelar någon större roll i ett globalt perspektiv om person flyger från Uppsala, Arlanda eller Skavsta när det gäller växthusgaser? I det hänseendet har du ett för smalt perspektiv och då jobben och skatteintäkterna flyget i Uppsala redan skapar och fortsättningsvis kommer att skapa har hög prioritet kanske du bör se till nyttan istället för detta jämmer. Det är på detta argument du brukar tala om att Luftfartsstyrelsen har något slags ansvar så att andra flygplatser inte skall bli lidande och Du utvecklar något slags samvete för flygplatser i andra delar av landet. Jag tror att både du och jag vet vad som gäller och vi kommer att ingå med ansökan om inrättande när tiden är mogen. Jag tyckte för övrigt att insändaren i lördagens UNT var mycket intressant, en viss Magnus Enger var författare. Vad har du för kommentarer till hans uppgifter? Hans sakkunskap och insikt i era snedsteg imponerade verkligen.

11:50 em  
Blogger Niclas Malmberg said...

Om skillnaden mellan våra åsikter vore att vi vill minska flygtrafiken, och du vill ta "marknadsandelar på en krympande marknad" vore det en annan diskussion. Men vi pekar ju på risken att etableringen av civilflyg på Ärna leder till ökad flygtrafik - vilket ju dessutom är en förutsättning för att luftfartsverket ska ge er tillstånd.

2:27 em  

Skicka en kommentar

<< Home