tisdag, maj 20, 2008

Grön socialdemokratisk budget

Nu har socialdemokraterna presenterat sitt budgetförslag. Det har många gröna inslag. Eller vad sägs om 60 miljoner kronor mer till kollektivtrafiken under planperioden; att alla stadsbussar och alla kommunens tjänstebilar senast 2015 ska drivas med förnyelsebara drivmedel, uppdrag om att prioritera utbyggnad av cykelvägar och uppdrag om att inrätta miljözoner för tung trafik i centrala Uppsala.
Oavsett om socialdemokraterna kastat ett öga på miljöpartiets förslag eller inte bådar det gott inför framtida samarbete! För det vi är ense om i opposition måste vi rimligtvis vara ense om också i majoritet.
Affärsverksamhet bloggar