torsdag, maj 08, 2008

Samrådstid till 20 juni?

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har begärt förlängd remisstid på MKB:n för Ärna till 20juni, så att remissvaret ska kunna behandlas i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Förhoppningsvis accepterar länsstyrelsen det. Om så har också kommunstyrelse tid att ta beslut om sitt remissvar den 11 juni. Frågan är i högsta grad politisk, så det vore väldig demokratiskt osnyggt om majoriteten väljer att inte låta kommunstyrelsen fatta beslutet, utan i stället kör det enbart via tjänstemannaorganisationen.
Affärsverksamhet bloggar

4 Comments:

Blogger Mattias Sjölund said...

Som vanligt missupfattar du/förvränger du saker. Detta har ingenting med remiss till KS att göra. Detta är kompleteringsärendet. Detta skickas endast till tillsynsmyndigheterna och dess nämnd i Uppsala, MHN. Inte KS således. Se även mitt inlägg från igår (http://mattiassjolund.blogspot.com/2008/05/mhn-begr-frlngd-remisstid.html)

10:49 em  
Blogger Niclas Malmberg said...

Jo, den tekniska remissen över MKB:n går till både KS och MHN - och får MHN förlängd remisstid så utgår jag att också KS får det. Det finns ingen anledning för Länsttyrelsen att hävda att KS-svaret måste in tidigare än MHN-svaret. Att vi har olika uppfattning om huvudfrågan är en sak, men att vi har olika uppfattningar om olika fakta är anmärkningsvärt. Men det kanske inte är annat att vänta med tanke på att bolaget 2004 trodde att de skulle vara igång redan 2005...

1:15 em  
Blogger Mattias Sjölund said...

Kompleteringsremissen går endast till Generalläkaren och MHN, allt enligt Länsstyrelsens hemsida. Om Kommunen bereder ärendet internt annorlunda är inget jag rimligen kan ha vetskap om, i vilket fall har denna remiss inget utfall på ärendet. Självklart bör Länsstyrelsen bevilja MHN den förlängning med c:a 14 dagar man begärt.

2:30 em  
Blogger Mattias Sjölund said...

Tillägg: Självklart borde KS, om KS som Du säger är remissinstans, erhålla förlängning med lika lång tid som MHN om det nu är något KS anser nödvändigt.
Men om du ser över Länsstyrelsens hemsida så är det glasklart att endast MHN och Generalläkaren berörs av den tekniska remissen.

4:44 em  

Skicka en kommentar

<< Home