tisdag, april 22, 2008

Gröna uppsatsstipendier och kårval

Idag delades Uppsalas uppsatsstipendier ut under högtidliga former, dvs den utmärkelse Uppsala kommun ger till några universitetuppsatser som varit särskilt intressanta och genomarbetade. Som vanligt präglade miljöfrågor stipendierna, i år behandlade fyra av fem stipendievinnare olika miljöfrågor, och två av dessa hade också mp-koppling. En av stipendiaterna, Philipp Weiss, är nämligen miljöpartist, och en av de andra uppsatserna (om upphandling av ekologiska livsmedel) byggde på intervjuer med min företrädare Jan Wikström. Det gröna genomslaget hos studenter syns för övrigt också i årets kårval där Gröna Studenter blev tredje största parti - större än Borgerliga studenter (dvs kårens motsvarighet till alliansen)! Det lovar naturligtvis gott för framtiden, med alla gröna studenter som framöver kommer ut i arbetslivet och påverkar samhället i grön riktning!
Affärsverksamhet bloggar