fredag, april 11, 2008

Ett nytt upptåg - men det räcker inte

I höst sätter UL in ytterligare ett upptåg, för att kunna erbjuda fler passagerare sittplats. Men det skulle behövas ytterligare ett par tåg för att inga resenärer ska behöva stå i rusningstrafik, enligt UL i Radio Uppland. Men det är den borgerliga majoriteten inte beredda att skjuta till pengar till, enligt vad som sägs i raportaget - i stället vill moderaterna se hur tågtrafiken fortsätter att utvecklas. Eftersom behovet redan är akut idag kan ett sådant uttalande inte tolkas som annat än att moderaternas analys är att antalet tågresenärer på upptåget mellan Gävle och Uppsala kan komma att minska. Det är ytterst osannolikt, den stora begränsande faktor som gör att inte fler åker tåg redan nu är att enbart ståplats erbjuds för den som kliver på sent. Samtidigt är det naturligtvis dyrt att köpa tågset för att klara efterfrågan under rusningstid, och samtidigt då stå med stor överkapacitet under övriga tider. En resurseffektiv politik vore därför att stimulera passagerare att åka mer utspritt över dagen genom lägre pris under lågtrafik, ja varför inte också lågprismånadskort?!
Affärsverksamhet bloggar