torsdag, mars 27, 2008

Ny upphandlingspolicy dålig både ur miljösynpunkt och för kvalitetsföretag

När miljökriterier infördes i upphandlingspolicyn förra mandatperioden reserverades sig den dåvarande borgerliga oppositionen med argument att man i och för sig inte hade något emot principen om att ställa miljökrav, men att det stred mot LOU. En moderat fullmäktigeledamot överklagade till och med beslutet till länsrätten i Uppsala län, vilket förhalade införandet av reglerna, även om länsrätten självklart till sist slog fast att det mycket väl går att ställa miljökrav i den offentliga upphandlingen, dvs det som socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet tagit fasta på. Med den domen i länsrätten utgick jag ifrån att borgerligheten inte skulle stå fast vid sin tidigare reservation mot upphandlingspolicyns miljökrav, utan låta tidigare beslut fortsätta gälla. Men av någon anledning var det inte bara rädsla att bryta mot LOU som låg till grund för ställningstagandet då – och nu kommer majoriteten således tillbaka till fullmäktige med förslag om ny upphandlingspolicy. Tidigare miljökrav strykts och i stället anger man:
1) Upphandlingsprocessen ska bli enklare, därför har formuleringar om antidiskriminering, regler om kollektivavtal, kriterier för rättvise- och kravmärkning redigerats bort.
2) Lägsta pris ska gälla.
Att effekten är negativ ur miljösynpunkt inses lätt, men inte heller det
majoriteten vill låta påskina om att man ökar konkurrensen genom att plocka bort krav och enbart låta lägsta pris avgöra är per automatik sant – resultatet blir tvärt om ofta det motsatta: de som lägger resurser på att utveckla kvalitet är ju chanslösa i konkurrensen om att enbart kunna erbjuda lägst pris. Ett aktuellt exempel är uppsalaåkerier som investerat i fordon med hög miljöprestanda, och som inte lyckas vinna anbud i Uppsala – däremot i Stockholm, där miljöfrågor uppenbarligen har större vikt även för borgerliga partier. Varför vill majoriteten på detta sätt straffa ut företag som har höga ambitioner och som satsar på kvalitet i stället för att i alla avseenden kunna erbjuda lägsta pris?
Affärsverksamhet bloggar