tisdag, mars 18, 2008

Varför är centern vindkraftsmotståndare?

Som privatperson kan du minska dina elkostnader väsentligt genom att gå in i ett vindkraftskooperativ och därmed äga din egen elproduktion. Och samma gynnsamma regler gäller för kommuner, vilket ett flertal kommuner uppmärksammat. För Uppsala kommun (som år 2007 köpte el för mer än 92 miljoner kronor) är besparingspotentialen drygt 14 miljoner kronor per år! Det är naturligtvis pengar som skulle göra större nytta inom exempelvis barnomsorg och skola än, som nu, bidra till de stora elbolagens vinster. Därför är det glädjande att den borgerliga majoriteten ställt sig positiva till att gå vidare med en sådan lösning när saken diskuterats i kommunstyrelsens arbetsutskott, och lika förvånande att centerpartiets Lars O Ericsson uttalar i Upsala Nya Tidning att han av ideologiska skäl inte vill att kommunen äger andelar i vindkraftverk. Hur kan en sådan ideologisk princip vara så viktig att centerpartiets Lars O Ericsson hellre avstår från att minska kommunens elkostnader med 14 miljoner kronor/år? Förhoppningsvis låter majoriteten ekonomiska realiteter gå före ideologiska principer trots Ericssons invändningar!
Affärsverksamhet bloggar