måndag, mars 10, 2008

Uppsala kommun bygger vindkraft för den egna elanvändningen

Äntligen! Kommunstyrelsens arbetsutskott gick idag vidare med frågan om att bygga vindkraftverk för den egna elanvändningen, tillsammans med bl a Knivsta kommun.
Äntligen! Miljöpartiet har länge pekat på att det både är ekonomiskt rationellt och en viktig klimatpolitisk insats att ha vindkraftverk för kommunens eget elbehov, och det är mycket glädjande att den borgerliga majoriteten nu tar till sig miljöpartiets förslag. Personligen har jag sparat många tusen kronor i minskade elkostnader sedan jag köpte andelar i Falkenberg energis vindkraftskooperativ. Robertsfors kommun gick i bräschen och visade att inte bara privata hushåll, men även offentlig sektor, kan dra nytta av de skattemässiga fördelar som ges till den som använder el från andelar i vindkraftkooperativ - och att besparingspotentilalen är enorm. För Uppsala kommun handlar det om att minska elkostnaden per år (som 2007 låg på drygt 92 miljoner kronor) med 14 miljoner kronor. Pengar som helt klart gör större nytta inom skola eller barnomsorg än till att göda de stora elbolagen. Att det dessutom fasar bort el producerad i kolkraftverk visar att mp:s energipolitik börjat få genomslag - det som är bra för miljön är också det som är ekonomiskt fördelaktigt!
Affärsverksamhet bloggar