fredag, mars 07, 2008

En alltmer lyhörd majoritet

För två veckor sedan avfärdade den borgerliga majoriteten mp-v-s-förslaget att kommunen skulle köpa Stabby prästgård, för att säkra områdets kulturmiljö och dess bostadsnära grönområden. Men nu har de ändrat sig och gör som oppositionen föreslog, enligt Upsala Nya Tidning Det är naturligtvis utomordentligt bra att den rutinmässiga reflexen att förs avslå ett oppositionsförslag kan omprövas efter övervägande. Vi har sett samma mönster i en rad frågor det senaste halvåret, t ex beträffande samlad linnéorganisation, deltagande i leaderprojektet och förändring av taxesystem inom äldreomsorgen. Och vid gårdagens presentation av läget inför budget 2009 var de fakta som redovisades helt i linje med vad oppositionen anfört - det blir spännande att se hur majoriteten hanterar det, fortsatt lyhördhet gentemot oppositionen och en balanserad politik, eller en ny högersväng med den typ av tokbeslut som fattades det första halvåret efter valet.
Affärsverksamhet bloggar

2 Comments:

Blogger uppsalaair said...

Alliansen är helt klart inte den enhetliga massa som man ibland får intryck av. Tvärtom finns ute i nämnder många kompetenta personer som gör nyktra värderingar i sakfrågor snarare än att följa en ideologiskt upplagd partilinje.
Har själv en släkting som företräder moderaterna i miljönämnden i en Norrlandskommun. Hon får emellanåt frågan "är du verkligen moderat, du röstar ju på mp-linjen?"
Till saken hör kanske att hon är naturvetare och pensionerad läroverksadjunkt. Dessutom en stentuff kvinna. Skulle hon följa ideologiska riktlinjer fastslagna av nån nyliberal muffare snarare än att basera sina ställningstaganden på egen kunskap och miljöhänsyn i sakfrågan? Nä!

11:20 fm  
Blogger Niclas Malmberg said...

Ett mycket bra påpekande - självklart är inte alliansen en enhetlig massa, liksom inte heller "oppositionen" är en enhet. När jag skriver vad alliansen tycker syftar jag på det som för närvarande är den officiella majoritetsståndpunkten, medveten om att det ibland finns "en opposition inom majoriteten" - som ibland växer så stark att majoriteten helt enkelt byter ståndpunkt - som i stabbyexemplet.

8:18 fm  

Skicka en kommentar

<< Home