torsdag, mars 20, 2008

Kommunens upphandling försämras

Igår fattade kommunstyrelsen beslut om att plocka bort de miljökrav som funnits i den tidigare upphandlingspolicyn. Inte minst är det angeläget att ställa krav på ekologiska livsmedel om kommunens upphandling ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Men det är borgerligheten inte intresserad av. Med beslutet missgynnar man också små- och medelstora lokala företag. Många kommuner har infört separat upphandling av varor och transporttjänster, och på så sätt kunnat minska antalet transporter och samtidigt möjliggjort att miljöhänsyn kan ställas på transporttjänsterna. Resultatet är minskade kostnader och minskade utsläpp. Varför borgerligheten i Uppsala anser att det är för krångligt för att klara av är en gåta.
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Webcam, I hope you enjoy. The address is http://webcam-brasil.blogspot.com. A hug.

8:43 fm  

Skicka en kommentar

<< Home