tisdag, april 08, 2008

Följer Uppsalahem ägardirektiven?

Uppsalahem har hittills lagt mellan en halv och en miljon kronor på processen att omvandla hyreslägenheter till bostadsrätter. Den omvandlingslinje som bolagsstyrelsen bedriver kostar därmed hyresgästerna pengar på ett sätt som inte har stöd i det uppdrag bolaget fått från ägaren, dvs kommunen. Uppsalahem har ett tydligt avkastningskrav från ägaren att öka marknadsvärdet långsiktigt med realt 2 procent per år. Därutöver anger ägaren att bolaget ska bidra till att nya lägenheter tillkommer och att omvandling av lägenheterna kan ske. Uppsalahems huvuduppdrag är således att tillskapa ytterligare hyreslägenheter på ett sätt som ökar bolagets marknadsvärde. De resurser som lagts på att ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter har inte bidragit till något av dessa uppdrag, utan tvärt om försvårat för bolaget att uppnå dessa två mål. Fullmäktige måste därför ifrågasätta bolagsstyrelsens sätt att arbeta.
Affärsverksamhet bloggar