måndag, mars 31, 2008

Årsbokslut med politiska förtecken

Den här veckan knyts Nu, Då och Sen ihop mycket påtagligt. Vid måndagens och tisdagens fullmäktigesammanträde ligger fokus på högaktuella frågor, bla om den borgerliga majoriteten kommer slopa miljökrav i upphandlingen som de lagt förslag om. På onsdag ska kommunstyrelsen behandla årsbokslut för 2007, och på lördag ska miljöpartiet diskutera budget för 2009. Mest anmärkningsvärt i årsbokslutet är att majoriteten inte nöjer sig med att skriva om händelser som varit, men att man även i bokslutet anger den politiska inriktningen framöver i vissa frågor. Det är lite onödigt. Ett årsbokslut borde det inte behöva finnas några reservationer till. Men när man skriver om civilflyg på Ärna och nya broar över Fyrisån så måste naturligtvis en mp-reservation till - och fokus flyttar med ens från det som varit till oenigheter kring vad som kanske komma skall. Men det kanske är det majoriteten vill - skrivningarna om vad som genomfördes 2007 är inte så angenämna för de borgerliga partierna, i superlativ beskrivs resultaten av viktiga beslut som togs under mandatperioden 2002-2006 - men de stora reformer som kommit efter majoriteteskiftet (utmanarrätt, avkastningskrav på den egna produktionen och försök att sälja kommunala bolag) har varit misslyckanden.
Affärsverksamhet bloggar