onsdag, april 02, 2008

Fortsatt osäkerhet kring Linnestigarna

Trots fullmäktiges tidigare beslut om att iordningställa alla åtta linnéstigar togs i full enighet fortsätter den borgerliga majoriteten strypa möjligheten att genomföra beslutet. I den budget som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet arbetade fram förra mandatperioden var 5 mkr avsatta för investeringen, men de plockades bort efter majoritetsskiftet. Igår var miljöpartiets motion i frågan uppe för behandling i fullmäktige - och fortfarande fortsätter de borgerliga partierna prata sig varma för saken, men utan att anslå de resurser som krävs. Ska det behöva vara ett nytt majoritetsskifte för att det beslut de borgerliga partierna säger sig stå bakom ska kunna förverkligas? Eller tar majoriteten ansvar för sina löften när fullmäktige i juni ska ta beslut om IVE för 2009?
Affärsverksamhet bloggar