torsdag, april 17, 2008

Regeringens nya budgetrutiner ställer till det för kommunerna

Som en blixt från klar himmel valde den borgerliga regeringen att inte presentera en riktig vårbudget, utan i stället förändra processen så att beskeden kommer först i och med höstbudgeten. För landets kommuner ställer det till problem. Uppsala kommun är i full färd med att lägga budgeten för nästa år. I juni är det meningen att fullmäktige ska fatta beslut, så att nämnderna sedan har hösten på sig att planera inför de förändringar som sedan ska sjösättas i januari. Den borgerliga majoriteten i Uppsala blev tagna på sängen av regeringens lappkast, och diskussion förs nu om att inte ta något budgetbeslut i juni, utan i stället vänta till november. Pest eller kolera? Med ett beslut i juni kan det i höst visa sig att statsanslagen ser helt annorlunda ut än vad vi trott, varför fullmäktiges beslut kan bli nödvändigt att riva upp. Men väntar vi till i november med beslut har nämnderna orimligt kort tid att ta de följdbeslut som är nödvändiga. Oavsett vilken väg som nu väljs är det uppenbart att finansdepartemenetet måste börja kommunicera med landets kommuner och landsting!
Affärsverksamhet bloggar