måndag, april 21, 2008

Uppsala blir fristad för förföljda författare

Efter en motion av Terry Carlbom (fp) behandlade kommunfullmäktige i Uppsala år 2000 frågan om att ansluta Uppsala till de städer som upplåter fristad åt förföljda författare. Då fick förslaget stöd enbart av miljöpartiet och vänsterpartiet, medan motionärens partigrupp och övriga partier bildade majoritet för ett beslut att förslaget skulle kunna tas upp på nytt senare ”då en gynnsammare ekonomisk situation råder”. Nu bedöms en sådan situation råda varför kommunstyrelsen på onsdag föreslås besluta att Uppsala ansluter sig till de städer som upplåter fristad åt förföljda författare. Det är glädjande att frågan mognat hos övriga partier, så att vi nu kan ta beslut om att göra Uppsala till fristad för förföljda författare. I ett globalt perspektiv är Uppsala en mycket välmående kommun och vi ska självfallet visa solidaritet med och hjälpa förtryckta människor! Förhoppningsvis leder insatsen inte enbart till att enskilda författare får hjälp, utan att Uppsala bidrar till att utveckla den yttrandefrihet som är så självklar i Sverige, men som är hårt begränsad i många länder.
Affärsverksamhet bloggar