onsdag, april 23, 2008

Spårtrafik på riktigt och på låtsas

Säga vad man vill om Mattias Sjölund, men han är skicklig på marknadsföring. I en debatt med honom frågade jag varför han inte använder de ekonomiska resurser som rimligtvis finns bakom Uppsala Air till att driva en positiv utveckling som spårburen kollektivtrafik, i stället för en lågprisflygplats. Det tog han till sig och återkommer nu med detta; med stort genomslag i
UNT
Det vore fantastiskt om det var sant! Miljöpartiet anslår 800 miljoner kronor till spårburen kollektivtrafik på riktigt, för att investeringen ska kunna genomföras med start 2013. Införandet av spårvagnar/spårtaxi både är långsiktigt ekonomiskt rationellt och skulle minska miljöbelastningen i form av en renare luft i staden och i form av minskade koldioxidutsläpp. Det är enbart en tidsfråga när vi får ett spårburet kollektivtrafiksystem i Uppsala, varför dra ut på processen? I det översiktsplanearbete som påbörjats är en huvudfråga att hitta den fysiska strukturen för ett spårburet kollektivtrafiksystem, men samtidigt måste vi också ta höjd ekonomiskt för att klara de investeringar som måste till. Miljöpartiets budgetförslag skulle dock inte räcka för de investeringsnivåer som är nödvändiga, miljöpartiet menar att 2/3 av investeringsmedlen samtidigt måste täckas med statsbidrag, och därför är det angeläget att Uppsala kommun gör en framställan till regeringen och visar vilka samhällsekonomiska och miljömässiga vinster vi skulle uppnå med ett spårburet kollektivtrafiksystem.
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

All fordonstrafik är spårbunden: mekaniskt,elektroniskt eller juridiskt.

10:50 fm  

Skicka en kommentar

<< Home