måndag, april 28, 2008

Informationsprojekt kring positiv syn på det mångkulturella samhället genomförs

Så har fullmäktige tagit det formella beslutet om informationsprojekt kring positiv syn på det mångkulturella samhället, som jag skrivit om tidigare. På nästan var fjärde skola i Uppsala bedriver främlingsfientliga grupper kampanjer för att värva ungdomar, vilket visar tydligt att det krävs åtgärder för att motverka att intolerans och rasism breder ut sig! Jag hade förberett mig på en debatt mot Sverigedemokraterna - men de passade i frågan genom att lämna fullmäktigesammanträdet innan ärendet kom upp! En annan märklighet under fullmäktigesammanträdet var att folkpartisten Urban Wästljung försökte tona ner allvaret i klimatfrågan, med märkliga påståenden om att kommunen inte kan göra så mycket och att det var dags att sluta jaga bilister - tekniken kommer ändå lösa problemen. Sådana myter är det viktigt att slå hål på - alla kommuner, inklusive Uppsala, har ett stort ansvar att föra en samhällsplanering som leder till minska koldioxidutsläpp, och även om teknikutvecklingen ger fler och billigare biodrivmedel, så kommer dessa inte räcka för att ersätta all de fossila drivmedel som används för privatbilism idag. Att Urban samtidigt är den borgerliga alliansens främsta klimapolitiker säger kanske en del om varför alliansens klimatpolitik är så bristfällig...
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Blogger Joakim Larsson said...

Jo, det var tråkigt att det blev så. Jag får trösta mig med att undersöka möjligheterna att överklaga istället.

6:15 em  

Skicka en kommentar

<< Home