torsdag, april 24, 2008

Rådhustorget i Östhammar blir bilfritt

Jag har tidigare skrivit om tierpsmoderaternas gröna förslag om att satsa på vindkraft. Östhammarsmoderaten Sune Pettersson förtjänar också ett positivt omnämnande efter sitt arbete med att göra Rådhustorget i Östhammar bilfritt. Och Sune nöjer sig inte med det; utan förespråkar ett bilfritt centrum för att få ordning på "bileländet". Vem hade för några år sedan trott att moderater någonsin skulle uttrycka det så? Nu väntar jag med spänning på att partikollegorna i Uppsala tar intryck av sitt partis agerande i andra kommuner i länet. För det ska väl inte behövas ett generationsskifte för att också uppsalamoderaterna ska inse vad som är klok energi- respektive trafikpolitik?
Affärsverksamhet bloggar