måndag, maj 05, 2008

Länsstyrelsen upphäver fullmäktiges beslut om intrång i naturreservat

Länsstyrelsen har återigen upphävt fullmäktiges beslut om att omvandla naturmark i naturreservatet Hågadalen-Nåsten (fastigheten Kvarnbo 2:11) till tomtmark. Det är andra gången i ordningen som fullmäktige försökt fatta beslut om att göra ändringar i naturreservatsföreskrifterna, och andra gången som länsstyrelsen upphäver fullmäktiges beslut. Miljöpartiet och vänsterpartiet har vid båda tillfällena reserverat sig mot fullmäktiges beslut. Det är mycket glädjande att länsstyrelsen bevakar att inrättade naturreservat inte plötsligt exploateras. Reservatsbildningarna görs efter lång och noggrann process, med ambition att ge naturområden långsiktigt skydd. Att en politisk majoritet i kommunen plötsligt inte vill kännas vid ett tidigare beslut om att inrätta ett naturreservat får inte vara tillräckliga skäl för att plötsligt exploatera delar av naturreservat.
Affärsverksamhet bloggar