torsdag, maj 15, 2008

Det lönar sig att vara enig - Uppsala får statsbidrag!

För första gången har Uppsala kommun beviljats så kallat klimpbidrag från Naturvårdsverket, dvs investeringsstöd för åtgärder som minskar utsläppen av klimatpåverkande gaser. En viktig faktor i Naturvårdsverkets bedömning är den politiska långsiktigheten för de investeringar som kommunerna söker bidrag för. Politisk enighet mellan majoritet och opposition ökar därför chanserna för en kommun att erhålla bidrag, något som tidigare varit till nackdel för Uppsala kommun på grund av reservationer från de borgerliga partierna. Det är glädjande att Uppsala kommun nu får statsbidrag för de investeringar vi gör. Under de år framför allt moderaterna var negativa till biogasanläggningen tvingades Uppsala kommun stå för alla investeringskostnader själv, men tack vare att det nu är full enighet kring nyttan med biogasanläggningen kan vi fortsätta att utveckla anläggningen med statsbidrag på cirka 8,8 miljoner kronor - dvs nästan en tredjedel av den totala investeringsnivån på 29 mkr. Se mer här.
Affärsverksamhet bloggar