måndag, juni 09, 2008

Gunnar Hedberg har rätt!

Gunnar Hedberg skriver i en insändare i Upsala Nya Tidning att miljöpartiet har kostat uppsalaborna mycket pengar genom åren. Det är sant. Miljöpartiet har drivit på för en bättre förskola, en bättre skola och bättre kollektivtrafik. Kvalitetshöjningen har kostat pengar. Moderaterna har genom att ta beslut om en generell nedskärning inom all kommunal verksamhet med en procent förvisso möjliggjort en skattesänkning, men till priset av sämre kvalitet i kommunens kärnverksamhet. Vad uppsalaborna priorerar högst - skattesänkningar eller en bra kommunal service - visar sig vid nästa val.
Affärsverksamhet bloggar