tisdag, juni 03, 2008

Miljöansvaret flyttas till kommunstyrelsen

Ansvaret för att driva miljöfrågorna i Uppsala kommun ligger för närvarande hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljöpartiet har under många år krävt att ansvaret i stället flyttas till kommunstyrelsen. Dels har miljö- och hälsoskyddsnämnden haft svårigheter att få övriga nämnder att acceptera miljö- och hälsoskyddsnämnden som överordnad i miljöfrågor, dels anser miljöpartiet att miljöfrågornas vikt gör att de naturligen måste ligga direkt under kommunstyrelsen. Miljöpartiets motion i frågan bifalls idag av kommunstyrelsens arbetsutskott. Att flytta miljöansvaret till kommunstyrelsen är otvetydigt ett av de allra viktigaste besluten under mandatperioden. För att få genomslag för det miljöprogram som antagits måste kommunstyrelsen visa ledarskap i miljöfrågorna. Ansvarsförändringen skapar också bättre ekonomiska förutsättningar att driva miljöfrågan. Efter majoritetsskiftet skar den borgerliga majoriteten ner anslaget till miljö- och hälsoskyddsnämnden, vilket gjort det svårt för nämnden att agera kraftfullt. Även ur ett ekonomiskt perspektiv är det därför väldigt välkommet att miljöpartiets motion bifalls.
Affärsverksamhet bloggar