torsdag, juni 05, 2008

Gemensam s-mp-v moton om kollektivtrafik

S-mp-v presenterade just en gemensam motion om ny kollektivtrafikorganisation i länet. Miljöpartiet lade samma förslag förra mandatperioden, då med stöd av någon enskild socialdemokrat. Ett grundläggande problem för länstrafiken har varit att med dagens ägarstruktur så begränsar den ägare (dvs kommun) som vill minst utvecklingen. Genom att i stället övergå till den modell som finns i bl a Skåne finns bättre förutsättningar att utveckla kollektivtrafiken. Med det förslag som vi lägger skulle också UL få ansvar för framtida spårvagnstrafik i Uppsala – vilket innebär att vi får in en aktör som vill arbeta med en sådan utveckling. Nu återstår bara att få de borgerliga partierna med på tåget!
Affärsverksamhet bloggar