onsdag, juni 25, 2008

Stor dramatik sista dagen före semestern

Igår var det de sista politiska sammanträdena före sommaruppehållet - extrainkallad kommunstyrelse och direkt efter det extrainkallad fullmäktige. Vid kommunstyrelsesammanträde kom den djupa spricka inom den borgerliga majoriteten beträffande Uppsalas ansökan om att bli kulturhuvudstad år 2014 upp till ytan. Flera borgerliga kommunstyrelseledamöter uteblev från sammanträdet för att slippa rösta mot sin övertygelse, så kallad ”politisk snuva”. Och vid själva omröstningen fick förslaget inte stöd av vare sig Liv Hahne (m) eller Karin Ericsson (c). Majoriteten har skött frågan mycket osnyggt. Först anställer man personer som ska arbeta med förberedelserna för kulturhuvudstadsåret, uppmanar uppsalaborna att vara delaktiga i att komma med idéer, och sen visar det sig att man är splittrade i frågan om Uppsala ens ska söka att bli kulturhuvudstad. En sådan sak måste man först ha klart inom majoriteten innan man för processen så långt! Risken nu är att det är pengarna i sjön. Dramatiken fortsatte vid fullmäktigesammanträdet. Miljöpartigruppen var rumphuggen. Många ledamöter var redan på semester, och att resa till Uppsala från Gotland, Öland eller Italien för att bli nedröstad av en arrogant majoritet var självfallet inte aktuellt. Att samla 81 ledamöter kräver god framförhållning, det är grumlig demokrati att med kort varsel sätta in ett extra, och onöödigt, möte. Socialdemokraterna och vänsterpartisterna visade sin protest genom att, med undantag av ett par debattörer, lämna sammanträdet i protest.

Men nu finns tid för annat än politik. Varför inte komma och lyssna till Charley Truck, på parksnäckan den andra juli?
Affärsverksamhet bloggar