måndag, juni 23, 2008

Luftföroreningar i Uppsala stundtals värre än i Stockholm

Under våren har hela 46 överskridanden av miljökvalitetsnormen 50 mikrogram PM10 per kubikmeter luft uppmätts i Uppsala. De högsta värdena i Uppsala ligger på 450 mikrogram/kubikmeter och är därmed högre än värstingvärdena i Stockholm. Trots att Miljöbalken ålägger kommunen att vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen avslog den borgerliga majoriteten sådana yrkanden från miljöpartiet i kommunfullmäktige förra veckan. Miljöpartiet har därför återkommit med en interpellation i frågan. Att den borgerliga majoriteten obstruerar mot Miljöbalken är anmärkningsvärt, men det riktigt allvarliga är att många uppsalabor blir sjuka av att andas den dåliga uppsalaluften.
Affärsverksamhet bloggar