onsdag, juni 18, 2008

Cykelparkeringsgarage trots allt

Redan 2001 beslutade fullmäktige om ett cykelparkeringsgarage vid resecentrum, med anledning av en mp-motion. Pga ombyggnationerna vid resecentrum har projektet fått dröja och vid förra veckans budgetfullmäktige verkade majoriteten måttligt intresserad att alls verkställa beslutet. Enligt moderaten Liv Hahne fanns varken detaljplan eller investeringsmedel för det. Det var dock inte sant. Detaljplanen antogs redan 2005, och nu har alliansen kommit fram till att investeringsmedel faktiskt finns med det beslut fullmäktige fattat. Så det blir ett cykelparkeringsgarage trots allt.
Affärsverksamhet bloggar