måndag, augusti 18, 2008

Inga miljökrav i upphandlingarna

Nu kommer förslaget om att plocka bort miljökraven i upphandlingarna tillbaka till kommunfullmäktige. När ärendet var uppe i fullmäktige i början av året minoritetsåterremitterades det. Det är inte utan att det är överraskande att den borgerliga majoriteten står kvar vid samma förslag till beslut. Annars har minoritetsåterremisser hanterats med vändande post, för att kunna klubbas vid nästkommande fullmäktige. Men den här gången tog alliansen många månader på sig att hantera ärendet. Den enda rimliga förklaringen är att det funnits krafter inom majoriteten som ville gå oppotistionen till mötes genom att ha kvar miljökraven, men att denna grupp till sist fått ge sig. Att det finns borgerliga politiker som tycker att miljökrav eller etiska krav ska ställas vid den offentliga upphandlingen står klart. Det är beklagligt att de utgör en liten minoritet i Uppsala - och frågan är om någon av dem ens kommer tordas rösta i enlighet med sina åsikter vid fullmäktigebehandlingen.
Affärsverksamhet bloggar