tisdag, augusti 12, 2008

Seriös debatt om naturområden?

UNT:s artiklar om planerna på att exploatera delar av Årike Fyris har startat en del debatt. Som vanligt är inte alla inlägg helt initierade, och vissa har förfasat sig över hur mp:s "plötsliga krav" på att göra området till naturreservat skulle försinka byggnationer och därmed kosta pengar. De faktiska förhållandena är ju de motsatta - arbetet att göra området till naturreservat har pågått i många år, det enda som återstår är det politiska beslutet - vilket skjutits på framtiden för att ge förutsättningar att krympa det tänkta naturområdet genom att tillåta vattennära bostadsbebyggelse. Uppenbarligen lockas många av lyxbostäder nära vatten. Men vilka risker medför det att bygga i närheten av åar som på grund av klimatförändringarna kommer att översvämmas allt oftare och allt kraftigare? Fyrisån har drabbats av stora översvämningar tidigare. I takt med den ökade nederbörd som Sverige beräknas få i och med klimatförändringarna, är det ett sannolikt antagande att det kommer bli en allt vanligare syn att områden längs med Fyrisån nu och då hamnar under vattenytan. Denna risk är ett tillräckligt skäl för att avslå de förslag som nu seglat upp om att bebygga delar av Årike Fyris!
Affärsverksamhet bloggar