måndag, augusti 25, 2008

Hotade grönområden

UNT har gjort en kartläggning kring grönområden som exploaterats de senaste åren och som hotas framöver, läs gärna både den artikeln och den debattartikel i frågan som UNT publicerades idag! Miljöpartiet har genom åren fått mycket kritik för att vi värnar människors tillgång till bostadsnära grönområden. Månne pendeln vara på väg att svänga nu, så att vi får en mer humanekologisk politisk inriktning?
Affärsverksamhet bloggar