onsdag, augusti 20, 2008

Skarpa krav från länsstyrelsen beträffande Ärna

Det har varit tyst från Uppsala Air under en längre tid. Inte undra på; det är inte bara den allmänna nedgången för lågprisflyget som måste bekymra. Länsstyrelsens begäran om komplettering av Miljökonsekvensbeskrivningen lär ha orsakat mycket arbete. De flesta av de brister som Miljöpartiet och Uppsala kommun påpekade har Länsstyrelsen tagit fasta på, och kraven på kompletteringar av MKB:n är följaktligen betydande. En intressant aspekt är att den borgerliga majoriteten gång efter annan uttalat att man tar ställning i sakfrågan när miljökonsekvensbeskrivningen har presenterats, och den fråga som den borgerliga majoriteten därför rimligen måste diskutera, när man har stormöte om flyg på Ärna den 26 augusti, är om man kan ställa sig bakom Uppsala Airs planer trots att de inte lyckas prestera en MKB som uppfyller de krav Uppsala kommun ställt.
Affärsverksamhet bloggar