torsdag, augusti 21, 2008

Gåfartsgator trots allt

Gåfartskonceptet blir allt vanligare i svenska städer. När tanken lanserades i Uppsala var dock motståndet från de borgerliga partierna kompakt. Men trots den borgerliga avskyn mot vad som gjordes på Östra Ågatan har initiativ för att åter prioritera bilar på gatan lyst med sin frånvaro, och - kanske än mer intressant - omvandlingen av Dragarbrunnsgatan till gåfartsgata fortskrider också. Ja, nu talas till och med om ytterligare gator som gåfartsgator. Snacka om kovändning, helt i klass med socialdemokraternas syn på FRA-lagen... Men det är ju för väl att den konservativa ryggradsreaktionen som gör att man skriker Nej! till allt som ses som hinder för bilismen mildras om den bara får några år på sig för eftertanke. Utvecklingen i Uppsala beträffande synen på stadens biltrafik ligger onekligen många, många år efter de flesta andra städer i Sverige. På flera håll kan man ju nu se hur de gåfartsgator som inrättades för några år sedan omvandlas till rena gågator. Vi kommer naturligtvis få en sådan utveckling också i Uppsala - men på grund av de starka konservativa krafter som finns här, får uppsalaborna vänta längre här än vad som vore önskvärt. Att just uppsalaluften är så dålig är således ingen slump!
Affärsverksamhet bloggar