tisdag, september 02, 2008

Även s stödjer fortsatt process angående ny bro över Fyrisån

Vid förmiddagens planeringsberedning diskuterades den nya bro över Fyrisån som jag skrev om för ett par dagar sedan, och ett par saker var mycket nedslående. Dels är arbetsordningen ändrad så att ärendet INTE förs till Kommunstyrelsen nu, utan behålls inom ÖP-gruppen. Socialdemokraterna överraskade vidare genom att helt plötsligt ställa sig bakom att brofrågan processas vidare. För mp:s del är det naturligtvis besvärande, eftersom det innebär att vi inte har en gemensam linje med s längre, utan tvingas föra frågan till förhandling för att få ihop en framtida eventuell mp-s-majoritet. Under de senaste åren har socialdemokraterna rört sig i grön riktning, tråkigt om den utvecklingen nu vänder!
Affärsverksamhet bloggar