måndag, september 01, 2008

Musikens Hus ett år - vad händer

UNT har en ytterst förvirrad artikel med anledning av ettårsdagen av invigningen av Musikens Hus, späckad av faktafel. Uppsala kommun har bland annat fått en ny stadsdirektör i artikeln, och ordförande i Uppsala Konsert & Kongress har fått ett nytt uppdrag. Även den borgerliga majoriteten tycks ta Musikens Hus med en klackspark, istället för att nagelfara situationen. Att alliansen har svårt att hantera partiernas vitt skilda ståndpunkt vad gäller huset är uppenbart. Det är synd att majoritetspartierna inte lämnar gammal prestige i frågan bakom sig och tar fasta på nuläget. Faktum är att konserverksamheten i huset har ett mycket bra år bakom sig - det har verkligen varit en bredd av konsertverksamhet som inte trodde man skulle mäkta med att arrangera. Faktum är också att kongressverksamheten inte går så bra som förutsatts. Varför inte lösa situationen på samma sätt som kommunen löste Victoriaanläggningen - också det en konferensanläggning med betydande problem - dvs lägga ut konferensverksamheten på entreprenad. Låt någon annan ta riskerna, men också möjligheterna. Fördelen för kommunen är att vi vet exakt - utifrån de avtal som tecknas - de ekonomiska förutsättningarna, och kan sedan budgetera konsertverksamhet utifrån det. Visst, att det från början var glädjekalkyler beträffande kongressverksamheten när huset projekterades och beslutades går aldrig att komma ifrån. Men kommunen slipper röda siffror för verksamheten!
Affärsverksamhet bloggar