tisdag, september 09, 2008

Skandalös hantering av ärnafrågan

Sällan har jag blivit så upprörd över alliansens beteenden som vid gårdagens behandling av mp:s motion om Nej till civilflyg på Ärna. Enligt fullmäktiges beslutade reglemente ska alla motioner föreläggas fullmäktige inom ett år efter det att de lämnats in. MEN alliansen valde att återremittera motionen, Gustav von Essen (kd) och Lars Ericsson (c) argumenterade att fullmäktige inte skulle ges möjlighet att behandla ärendet före Länsstyrelsen fattat sitt beslut. Det är så dags då!!! Vad man i själva verket gör är att slå undan förutsättningarna för den representativa demokratin! Att skälen för detta agerande är att man inte vill blotta den stora sprickan inom majoriteten i fullmäktige är uppenbart. I fullmäktige kan vi naturligtvis fortsätta att försöka få diskutera frågan, även om fullmäktiges ordförande gör vad han kan för att stympa varje diskussion, men några direkta yrkanden för beslut får vi inte upp. von Essen och Ericsson blottade vidare i inlägg efter inlägg sin totala okunskap om den formella hanteringen av ärnafrågan genom att prata om att man ville avvakta "Länsstyrelsens miljökonsekvensbeskrivning". De båda kommunalråden har alltså inte fattat att MKB:n upprättas av Försvarsmakten/Uppsala Air. Eller låtsas man bara vara fullständigt okunniga för att deras ställningstagande att invänta MKB:n inte ska framstå som lika makaber? Men den borgerliga strategin att försöka kväva den demokratiska möjligheten att offentligt debattera ärnafrågan har inga förutsättningar att lyckas - motreaktionerna blir istället att föra in frågan i alla tänkbara sammanhang.
Affärsverksamhet bloggar