måndag, september 29, 2008

Miljöpartiet vill bilda majoritet med s och v

Miljöpartiets kommunavdelning i Uppsala har beslutat att inleda samverkan med socialdemokraterna och vänsterpartiet för att ta fram en gemensam valplattform inför kommunalvalet 2010. Förhoppningsvis tar s och v motsvarande beslut! En gemensam valplattform utesluter inte att miljöpartiet också profilerar särskilda frågor i det egna kommunprogrammet, däremot att majoritetssamverkan med något eller flera av de borgerliga partierna i praktiken omöjliggörs. Den politik de borgerliga partierna i Uppsala för, där miljökrav i kommunens upphandling tonas ner, där avkastningskrav på kommunens skolor och förskolor medför försämrad kvalitet och där klimatfrågan frekvent får stå tillbaka för kortsiktiga näringslivsintressen, visar att de borgerliga partierna står allt för långt bort från en långsiktigt hållbar politik. Se gärna TV4 om saken.
Affärsverksamhet bloggar