torsdag, september 25, 2008

Ärnamotion till fullmäktige i alla fall?

Vid gårdagens presskonferens efter kommunstyrelsemötet föll kommunstyrelsens ordförande, Gunnar Hedberg (m), plötsligt delvis till föga efter min kritik om att majoriteten inte släpper fram ärnafrågan till fullmäktige, och deklararade att kanske, kanske skulle fullmäktige få ta ställning till kommunens yttrande till länsstyrelsen. Nu är det bara att hoppas att detta inte är en fint för att glida undan kritik fram till dess det är ett faktum att det blivit för sent för fullmäktige att kunna fatta beslut i frågan; utan att majoriteten seriöst överväger att trots allt låta fullmäktige behandla mp-motionen i tid.
Affärsverksamhet bloggar