onsdag, september 17, 2008

Är barnomsorg indoktrinering?

Är barnomsorg indoktrinering? Se inslag i ABC om vårdnadsbidrag. Vem som säger vad och vad det innebär är inte värt att yttra sig om. Däremot får jag väl, utan att anses vara elek, hoppas att det är ytterligare en groda och inte en riktig åsikt...
Affärsverksamhet bloggar