onsdag, september 17, 2008

Mp-uppslutning bakom kulturhuvudstadsårsansökan

Miljöpartiet stödde i våras kommunstyrelsebeslutet att Uppsala skulle ansöka om att bli kulturhuvudstad 2014. Någon större diskussion inom partiet om vad det hela egentligen innebär har däremot inte förts - innan i lördags; lyckligtvis med stor samstämmigheten om vad mp vill med kulturhuvudstadsårsansökan, och på kulturnatten delade miljöpartiet också ut flygblad kring det hela. Ett flertal konkurrerande städer har dragit sig ur processen, i första hand på grund av att det inom dessa kommuner inte finns politisk enighet. Det finns det förvisso inte i Uppsala heller, så det är bara att hoppas på att alliansregeringen inte nobbar Uppsala utifrån det faktum att vissa uppsalamoderater säger Nej.
Affärsverksamhet bloggar